Sikringssystem for verditransport

Sikringssystem for verditransport basert på GPS/Kartvisning

Utviklet for verditransportfirma, Vetis, FW, RIT.

  • Funksjonalitet for følging av kjøretøy på skjerm med automatisk zoom/panorering.
  • Automatisk visning av detaljkart ved alarm.
  • Mulighet for avviksrapportering ved avvik fra angitt rute, i avstand eller tid. 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Visual Basic
  • MS Access
  • WinMapSql
  • GPS

Kunde:

Vetis, FW, RIT

BAIT AS 2019

Søk