SCAT-I

GPS-basert innflyging på norske flyplasser

Som en følge av topografiske forhold mangler 26 norske flyplasser i dag instrumentbasert innflyging. For å øke sikkerheten for disse flyplassene innføres GPS-basert innflyging i h.h.t. SCAT-I.

BAIT har bistått Avinor med analyser, spesifikasjoner og implementasjon av dataflyt i forbindelse med dette. 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Oracle Designer
  • Oracle DB
  • JAVA
  • Oracle Forms
  • XML

Kunde:

Jernbaneverket

BAIT AS 2019

Søk