PDMS/3ED Plugin

 

 

For å kunne tilby lysberegning for brukere av AVEVA PDMS/E3D, er det blitt utviklet et programtillegg - en plug-in - som arbeider innenfra PDMS/E3D, og tilbyr mulighet for å foreta lysberegning av utvalgte områder. Plug-in tilbyr grensesnitt for å sette opp scenarier for lysberegning, og overføre denne informasjonen til en ekstern beregningsmotor. Denne beregningsmotoren vil så foreta lysberegning og returnere resultat tilbake til PDMS/E3D.

Beregningsmotor er implementert som en web-service, og benytter OptiWin som beregningskjerne. 

 

Kunde:

AVEVA

Se: www.aveva.com

BAIT AS 2019