OPTIWIN 3D PRO

Lysberegningsprogram

Lysberegningsprogrammet OPTIWIN er oppgradert til .Net og vesentlig utvidet og forbedret. Programmet kan nå håndtere og editere tunge 3D konstruksjoner. Programmet brukes bla. av Aker Solutions og andre større aktører for lyssetting i komplekse konstruksjoner som for eksempel produksjonsanlegg og båter. 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • VB .Net
  • MS Access
  • C++ .Net
  • MS Sql Serve

Kunde:

Glamox

BAIT AS 2019

Søk