Salgsstøttesystem med sak/tilbud/ordremodul - GSS

 

Hver GSS-bruker har en komplett database for sitt marked, som replikeres mot en felles database. Dette gir brukeren stor fleksibilitet vedrørende oppkobling mot fellessystemer. Programmet gir en oversikt over artikler, kontakter/kunder, ansatte og saker. Saker kan være fax, brev, tilbud, ordre etc.

Ordrer legges inn i Baan. GSS har også en spørremodul mot ordrer/lager i Baan. GSS konverteres nå til .Net-plattform.  

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Visual Basic
  • MS Access
  • Sybase SQL Anywhere
  • Sybase System 11
  • Baan
  • VB.net

Kunde:

Glamox

BAIT AS 2019

Søk