GCL demo

 

 

Videodemo

GCL - Bevegelsesstyrt belysning

BAIT har bistått Glamox i utvikling av en prototype for bevegelsesstyrt belysning. Systemet benytter Microsoft's Kinect sensor, se Wikipedia: Kinect, som styres via PC. Det er utviklet et styringsprogram for denne som kan tolke ulike bevegelser til person(er) innenfor deteksjonsområde. Hvert bevegelsesmønster koples så til en kommando for styring av lys, som så kontrollerer lyssetting vha. DALI-grensesnitt, se Wikipedia: DALI.

 

 

Kunde:

Glamox

BAIT AS 2019