ORBIT 3.X

Avinor's EAD-baserte datasystem

EAD - European Aeronautical Database - har utviklet seg til å bli en felles database for europeiske luftfartsdata. Avinor ligger langt fremme i forhold til å utnytte IT, og ønsker også å være ledende i arbeidet med å ta i bruk og tilpasse seg dette systemet. 

BAIT AS bistår med rådgivning, spesifikasjoner og utviklingsarbeider.

 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Oracle Designer
  • Oracle Developer
  • Oracle Forms
  • Oracle Reports
  • PL/SQL
  • Visual Basic
  • JAVA
  • .Net
  • XML

Kunde:

Avinor

BAIT AS 2019

Søk