FunkRa - Funksjonskontraktsrapporter 

 

FUNKRa genererer rapporter med oversikt over objekter knyttet til en veg. Rapportene som genereres er videre knyttet til et bestemt kontraktsområde. Rapportene kan være alt fra oversiktsrapporter som viser det totale antall objekter registrert langs en veg innen et gitt kontraktsområde, til detaljerte rapporter som for eksempel viser alle skiltpunkter med skade og deres plassering langs vegen.  

Vedlikeholdet på norske veger legges i disse dager ut på Anbud til private entreprenører. I den forbindelse har man valgt å utvikle en applikasjon - FUNK-Ra - som genererer rapporter med oversikt over objekter knyttet til en veg. Rapportene som genereres er videre knyttet til et bestemt kontraktsområde. Rapportene kan være alt fra oversiktsrapporter som viser alle skiltpunkter med skade og deres plassering langs vegen. Rapportene eksporteres fortrinnsvis til Excel for videre behandling, men kan også eksporteres til pdf eller rtf format. Formatet på rapporter på detaljnivå er parameterstyrt, noe som gjør at brukerne selv bestemmer hva som skal være med i rapporten og hvordan rapporten skal se ut. 

 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • MS Access
  • Visual Basic
  • Oracle

Kunde:

Veginformatikk/Statens Vegvesen

 

BAIT AS 2019

Søk