Aim Tool

 

Verktøy for håndtering av SOSI-dataog luftfartshindre m.m. 

Programmet gjør bla.:

  • Importerer og eksporterer mellom Avinor's GIS-database og SOSI
  • Håndterer import av hindringsdata
  • Konverterer koordinater mellom ulike datum
  • Konverterer fra SOSI til AIF/BIF (utvekslingsformat mot GIS-system)

 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • MS Visual Basic
  • Oracle
  • C

Kunde:

Avinor

BAIT AS 2019

Søk