AIXM 5.1 eksport/import

 

 

BAIT har utviklet funksjonalitet for import og eksport av AIXM 5.1 data. Funksjonalitet er utviklet i Oracle PL/Sql og Java. AIXM 5.1 formatet er det nyeste utvekslingsformat for luftfartsdata. Formatet er bygget med mulighet for utvidelser. BAIT har bistått Avinor med tilpasning av tillegg til formatet for å dekke behov. Det er etablert funksjonalitet for å eksportere og importere komplett AIXM 5.1 datasett med tillegg fra/til ORBIT - Avinors database for luftfartsdata

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Oracle PL/Sql
  • Java

 

Kunde:

Avinor

BAIT AS 2019