ORBIT 4.5

Oppgradering

Oppgradering av databasesystemet ORBIT. ORBIT er utviklet av BAIT AS tidligere v.hj. av Oracle Designer/Forms/Reports. ORBIT inneholder luftfartstekniske data for Norge. Systemet består av database samt brukergrensesnitt og funksjonalitet. Systemet leverer data til EAD - Europeisk luftfartsdatabase. I forbindelse med oppgradering av dette systemet har ORBIT blitt oppgradert tilsvarende.

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Oracle
  • Oracle jDeveloper
  • Java
  • Oracle Designer
  • XML verktøy
  • Oracle Weblogic

Kunde:

Avinor

BAIT AS 2019

Søk