Lager/Transportsystem

med GPS/Kartvisning

Systemet automatiserer transporthåndteringen ved at dumpere og andre kjøretøyer utstyres med PC-er. PC-ene viser kart over lagerområdet med eget kjøretøy inntegnet. Sjåfør har mulighet til å velge transportordrer, vise disse på skjermen, lese inn vekt, og sende transaksjon til sentralt system via UHF. Sentral server kommuniserer med PC-er i kjøretøyer og sender ut nye transportordrer og annen informasjon, og mottar transaksjoner fra kjøretøyene. Håndtering av bilbrovekt med styring/avlesning av trafikklys, vekt, display etc. inngår i systemet, i tillegg til håndtering av Containerlasteapparat. 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • MS Visual Basic
  • MS Access
  • Oracle
  • GPS

Kunde:

Elkem Sauda/FW

BAIT AS 2019

Søk