CRF på Web

Web-basert innregistrering av skjemaer - InCRF

Nye legemidler gjennomgår nøye uttesting før de er klare for markedet. Slike studier gjennomføres i dag hovedsaklig med papirbaserte formularer. InCRF adresserer dette ved å tilby internettbasert gjennomføring av studier. Sikkerhet, sporbarhet og enkel bruk er fremtredende egenskaper ved dette systemet. 

Se www.capturo.no

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • ASP.Net
  • MS Sql Server

Kunde:

Capturo

 

BAIT AS 2019

Søk