ORBIT Voyager

Implementering av spatiale data - visualisering vha. Google Maps/Google Earth

Avinor's luftfartsdatabase ORBIT har en mengde koodinatfestede data. For å kunne utføre geometriske beregninger i databasen lagres data som spatiale objekter. Dette gir mulighet for å benytte Oracle Spatials geometriske metoder for feks. spørringer som:

  • Finne alle hindringer innen 45 km radius fra flyplass
  • Finne ruter som krysser luftrom
  • Finne avstand og retning
  • Konstruere sammensatte luftrom
  • Finne potensielle hindringer rundt rullebaner

BAIT har bistått Avinor med utvikling av dette. 

For å visualisere spatiale data har vi utviklet et web-basert grensesnitt basert på Google Maps. Koordinatfestede luftfartsdata i Avnior's  luftfartsdatabase kan her visualiseres vha. Google Maps kartmotor. Vi har integrert denne Web-baserte kartmotoren med Oracle slik at brukeren kan velge hvilke data som skal presenteres på kartet. Google's kartmotor tilbyr gode kart, og mulighet for å legge på egne data som tekst, symboler, linjer etc, samt kunne zoome/panorere i kartet og fy mer dybdeinformasjon om hvert objekt. Data kan også vises 3-dimensjonalt i Google Earth. Dette er et program som tilbys fra Google som i tillegg til kartdata kan vise et område fra fritt valgt siktepunkt og retning, og som integrerer terrengmodeller med kartet slik at høyder vises. 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Oracle DB
  • Oracle Spatial
  • Java
  • PL/Sql
  • XML

Kunde:

Avinor

BAIT AS 2019

Søk