OptiWin og PDMS

Tilpasning av OptiWin til PDMS

OptiWin har blitt integrert med PDMS for å forbedre prosessene rundt prosjektering av belysning på Aker Solution's  utbyggingsprosjekter. PDMS (Plant Design Management System) er et 3D konstruksjonsverktøy i enterpriseklassen som benyttes til detaljmodellering av svært komplekse konstruksjoner. 

Aker solutions, Glamox og BAIT har samarbeidet for å konstruere et verktøy som gir raskere, enklere og mer nøyaktig prosjektering av belysning. Belysning på de nye H6-plattformene beregnet for arktiske forhold er prosjektert vha. dette verktøyet, i tillegg til Skarv FPSO og Gjøa-plattformen.

 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • VB
  • XML
  • C
  • AutoCad

Kunde:

Aker Solutions

BAIT AS 2019

Søk