eAIP 

 

Elektronisk produksjon av luftfartspublikasjon.

Luftfartsverkets kunngjøringstjeneste er ansvarlig for å vedlikeholde, produsere og distribuere den norske AIP - Aeronautical Information Publication. AIP inneholder oppdatert informasjon om flyplasser, ruter, myndigheter, ansvarsforhold, instrumenter, tekniske installasjoner, kart osv.

I dag produseres AIP elektronisk. Ved hjelp av FrameMaker, data i Oracle-database, spesiallagede plug-ins i FrameMaker samt kart fra GIS-systemet lages ca. 10 nye versjoner av AIP pr. år. Disse distribueres på papir og CD-rom. BIF (utvekslingsformat mot GIS-system).

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Oracle
  • C
  • FrameMaker

Kunde:

Avinor

BAIT AS 2019

Søk