Eksport til EAD

 

EuroControl - en organisasjon for luftfarten i Europa, har som et av sine mange programmer definert en felleseuropeisk luftfartsdatabase - EAD. 

Denne databasen skal etterhvert få oppdaterte data fra alle medlemsland gjennom et rigid oppdateringssystem basert på XML-meldinger i EuroControl's format AIXM.

AIXM har etterhvert fått utbredelse i resten av verden. Avinor er en markant pådriver for å sikre kvaliteten i denne standarden. 

Vi har bistått Avinor med utvikling av funksjonalitet som sikrer at norske luftfartsdata eksporteres til EAD. 

 

 

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Oracle Designer
  • Oracle DB
  • JAVA
  • Oracle Forms
  • XML

Kunde:

Avinor

BAIT AS 2019

Søk