Lookupserver

Web-basert rapporteringssystem

Online spørring mot ordrer, varebeholdning og kundedata. Mulighet for lagring av rapportbestilling og kjøring av denne periodisk. Resultat kommer pr. mail på ønsket format, feks. PDF, RTF eller excel. Integrert sikkerhetsløsning.  

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • Visual Basic
  • Oracle
  • Sybase System 11
  • ASP

Kunde:

Glamox

BAIT AS 2019

Søk