Andre prosjekter 

Prosjekt
Kunde
Teknologi
Web-basert rapportering av salgsdata
Peterson AS
ASP, SQL Sever
Spesifikasjon av GIS-database
Luftfartsverket
 
Utvikling av web-løsninger
Glamox, FW
 
Programvare for utveksling av data mellom DXF og SOSI
Teknisk Data
C
Programvare for utveksling av data mellom GDS og SOSI
Luftfartsverket
C
Uttrekk av SOSI-data for GIS-database
Luftfartsverket
MS Visual Basic, Oracle
Utvikling av applikasjon for konfigurering av produkter
Glamox
MS Visual Basic, Sybase
Utvikling av tilleggsmoduler til Autocad
Div. kunder
Autocad, Lisp
Bransjesystemer for bil, tekstil
BAS
 
Spesifikasjon av GIS-system til bruk under ekstreme forhold
Forsvaret
 
Pallelappsystem
Peterson Ranheim
 
Priskalkyleprogram
Peterson-gruppen
 
Support på HP-systemer
Peterson Ranheim
 
Databasesystem for håndtering av mutinger
Bergvesenet
Mac, 4Dimension, C
Abonnentregister for tidsskriftet SPOR
Vitenskapsmuseet
DataEase
BAIT AS 2019

Søk