PDB 

 

Prosjektdatabasen (PDB) er Jernbaneverkets verktøy for registrering og oppfølging av vedlikeholdsprosjekter. Programmet er integrert med JBV’s regnskapssystem og infrastrukturdatabase BaneData. BAIT AS har bistått med spesifikasjon og utvikling av systemet. 

 

Hovedfunksjoner:

 • Registrering og vedlikehold av prosjekt med tilhørende arbeidsordrer
 • Adiministrative funksjoner 
 • Brukerhåndtering
 • Budsjettering
 • Fremdriftsrapportering
 • Prognose
 • Ressurshåndtering
 • Rapportering

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

 • C#.Net
 • MS Sql
 • Oracle

Kunde:

Jernbaneverket

BAIT AS 2019

Søk