Voyager-Google Maps/Earth - Avinor


Implementering av spatiale data - visualisering v.hj.av Google Maps/Google Earth


 Utviklingsverktøy/teknologi
Avinor's luftfartsdatabase ORBIT har en mengde koordinatfestede data. For å kunne utføre geometriske beregninger i databasen lagres data som spatiale objekter. Dette gir mulighet for å benytte Oracle Spatial's geometriske metoder for f.eks spørringer som

- finne alle hindringer innen 45 km's radius fra flyplass
- Finne ruter som krysser luftrom
- finne avstand og retning
- konstruere sammensatte luftrom
- finne potensielle hindringer rundt rullebaner
 

BAIT har bistått Avinor med utvikling av dette.


 For å visualisere spatiale data har vi utviklet et web-basert grensesnitt basert på Google Maps.
Koordinatfestede luftfartsdata i Avinor's luftfartsdatabase kan her visualiseres v.hj.av Google Maps kartmotor. Vi har integrert denne Web-baserte kartmotoren med Oracle slik at brukeren kan velge hvilke data som skal presenteres på kartet. Google's kartmotor tilbyr gode kart, og mulighet for å legge på egne data som tekst, symboler, linjer etc, samt kunne zoome/panorere i kartet og fy mer dybdeinformasjon om hvert objekt.
Data kan også vises 3-dimensjonalt i Google Earth. Dette er et program som tilbys fra Google som i tillegg til kartdata kan vise et område fra fritt valgt siktepunkt og retning, og som integrerer terrengmodeller med kartet slik at høyder vises.

  • Oracle DB
  • Oracle Spatial
  • Java
  • PL/Sql
  • XML

 

 

Flyplass og rullebanepunkter

Her er ENGM Gardermoen samt innmålte rullebnepunkter vist med egendefinerte symboler. Ved å klikke på symbolene vises egenskaper for hvert symbol.

Samme utvalg med satelittkart

-

Hindringer rundt Gardermoen

Bildet viser hindringer rundt Gardermoen som kan være signifikante for luftfarten. En 45 Km sirkel indikerer område hvor spesielle regler for signifikans gjelder.

Luftrom

TMA luftrom i Norge

Luftrom og ruter

Her vises FIR Luftrom og RNAV Upper ruter

Hindringer knyttet til innflyging

Bildet viser innflygingsområder for Gardermoen. De gule trekantede områdene er3-delte innflygingsområder for hver rullebane. Hindringer i områdene er vist

Detaljinformasjon

Ved å klikke på viste symboler vises et eget vindu med detaljinformasjon om objektet.

Google Earth - flyplass

Utvalget som er presentert i Voyager kan eksporteres og vises i Google Earth. Her innflygningsflater og hindringer

Google Earth - Luftrom og ruter

Her er TMA luftrom og RNAV Upper ruter vist i Google Earth med riktige høyder

Innflyging fra øst mot Sola

Bildet viser innflygning fra øst mot Sola, men signifikante hinder i dette området

Samme data i Google Earth

Samme data vist i Google Earth. Hindringer er plassert med riktig tophøyde og en strek ned til overflaten for å indikere høyden.

http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/547088VO_1.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/355707VO_2.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/301678vo_3.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/149925vo_4.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/540773vo_5.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/439690VO_6.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/819364vo_7.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/858018VO_8.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510027vo_9.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/483696vo_10.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/592990v0_11.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=150&catid=150&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=152&catid=152&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=151&catid=151&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=153&catid=153&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=154&catid=154&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=155&catid=155&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=156&catid=156&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=157&catid=157&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=158&catid=158&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=159&catid=159&Itemid=78&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=160&catid=160&Itemid=78&lang=nb

 


 

Referanser