GSS - Glamox

 

Salgsstøttesystem med sak/tilbud/ordremodul - GSS


 Utviklingsverktøy/teknologi
Hver GSS-bruker har en komplett database for sitt marked, som replikeres mot en felles database. Dette gir brukeren stor fleksibilitet vedr, oppkopling mot fellessystemer. Programmet gir oversikt over artikler, kontakter/kunder, ansatte og saker. Saker kan være fax, brev, mail, tilbud, ordre etc.

Ordres legges inn i Baan. GSS har også en spørremodul mot ordrer/lager i Baan.
GSS konverteres nå til .Net-plattform.
  •   Visual Basic
  •   MS Access
  •   Sybase SQL  Anywhere    
  •   Sybase System 11
  •   Baan
  •   VB.Net

 

 

 

Glamox Sales Support - Glamox' egenutviklede CRM-system

Etter valg av bruker kommer en til hovedmenyen. Herfra startes alle hovedfunksjoner i programmet.

Kontakt/Kunderegister

All registrering, vedlikehold og spørring på kontakter og kunder foregår i dette vinduet. Når en kontakt går over til å bli en kunde, og får kundenr, styres  vedlikeholdet av endel felter fra hovedsystemet  BAAN

Kontaktpersoner

Hver kontakt/kunde kan ha et ubegrenset antall kontaktpersoner. Hver kontaktperson registreres med kontaktinfo og interne notater. Konatkter/Kontaktpersoner kan gis DM -  Direct Mail - profiler.

Kontakter - Statistikk

Viser statistikk over ulike kontakttyper for valgt kunde/kontakt.

Utskrift kontaktlister

Eksempel på en av utskriftene i GSS. Alle rapporter forhåndsvises i eget vindu. De kan deretter printes eller eksporteres

Eksport av rapport

Alle rapporter kan printes eller eksporteres. De kan eksporteres til PDF, XLS eller RTF. Hvis ønskelig kan de zippes og mailes til kontakter eller andre.

File - Saksmodul

Saksmodulen er kjernen i GSS-systemet. Her lagres alle aktiviteter mot kunder og kontakter. Sakstyper kan være brev, tilbud, oppfølging, ordre m.m.  Hver sak gis status og oppfølgingsdata. Systemet benyttes i alle land hvor Glamox har salgskontorer, og må derfor håndtere lokale språk, valutaer, logoer m.m.Tekstlig informasjon legges inn med en innebygd RTF-editor.Utskrifter har en enhetlig profil. 

Saksmodul - Brev

Sak av type brev redigeres med innebygd RTF-editor. Faste tekster lagres i tekstbibliotek for rask fremhenting. Tilbud kan konverteres til ordres, eller ordres kan registeres direkte. GSS har en mengde andre fasiliteter, som artikkelsøk med egen priskalkulator, vedlikehold av ansattregister, oppsettskjermbilder, statistikk over ordres og tilbud, meget avansert produktkonfigurator som kompilerer og kjører BAAN's produktkonfigureringsspråk...

http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/470561gss1.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/321142gss2.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/755609gss3.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/136282gss4.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/551492gss5.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/665005gss6.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/906769gss7.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/337200gss8_.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=118&catid=118&Itemid=76&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=119&catid=119&Itemid=76&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=120&catid=120&Itemid=76&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=121&catid=121&Itemid=76&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=122&catid=122&Itemid=76&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=123&catid=123&Itemid=76&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=124&catid=124&Itemid=76&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=125&catid=125&Itemid=76&lang=nb
http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405686Glamox_Easycalc_NO_Reshaped.jpg http://bait2.no/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/309703Glamox_Easycalc_report_Reshaped.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=183&catid=183&Itemid=93&lang=nb /index.php?option=com_content&view=article&id=183&catid=183&Itemid=93&lang=nb


 

 

Referanser